Udruge oboljelih

Referentni centri Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske

  • Referentni centar za praćenje kongenitalnih anomalija
  • Referentni centar za medicinsku genetiku i metaboličke bolesti djece
  • Referentni centar za nasljedne bulozne epidermolize
  • Referentni centar za bolesti metabolizma
  • Referentni centar za pedijatrijske neuromuskularne bolesti
  • Referentni centar za kliničku biokemiju i molekularnu dijagnostiku
  • Referentni centar za neurovaskularne bolesti
  • Referentni centar za solidne tumore

UDRUGE BOLESNIKA